Aanmelden voor Tennisles

 

 

  Uw voor- en achternaam

  Woonplaats

  Geboortedatum
  Geboortedatum:

  Telefoonnummer

  E-mailadres

  Speelsterkte

  Lid van PLTC de Vale Ouwe

  Selecteer de gewenste tennislessen

  Les/betalingsvoorwaarden 2024

  1. Er wordt in ieders belang zoveel mogelijk in homogene groepen getraind.

  2. Als een les niet door kan gaan door ziekte of verhindering van de trainer, wordt deze les ingehaald of voor een geschikte vervanger gezorgd.

  3. Ziekte of verhindering geeft geen recht op teruggave lesgeld, noch wordt de les ingehaald. In overleg met de trainer kan voor een vervanger worden gezorgd of kan de les indien mogelijk in een vergelijkbare groep worden ingehaald.

  4. Het volgen van de lessen is op eigen risico.

  5. Fit2Hit en PLTC de Vale Ouwe zijn niet aansprakelijk voor persoonlijke ongevallen en eventueel daaruit voortvloeiende schade noch voor diefstal of beschadiging van goederen van cursisten.

  6. Er zijn geen lessen in de schoolvakanties.

  7. Betaling van het lesgeld moet worden voldaan binnen 8 dagen na factuurdatum.

  Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met:

  Helma van Breda
  06-19937728